لیست محصولات روانکارهای صنعتی آرتین

ردیف کد کالا شرح کالا توضیحات
1 ضد یخ 1 لیتری آرتین کارتن 16 عددی
2 SF-20w50 روغن موتور 3/5 لیتری 8000 آرتین کارتن 6 عددی
3 SJ-20w50 روغن موتور 4 لیتری 12000 آرتین کارتن 6 عددی
4 SL-20w50 روغن موتور 4 لیتری 16000 آرتین کارتن 6 عددی
5 SF-20w50 روغن موتور 1 لیتری 8000 آرتین کارتن 20 عددی
6 DOT3 روغن ترمز زرد آرتین کارتن 35 عددی
7 DOT4 روغن ترمز آبی آرتین کارتن 35 عددی
8 SJ-20w50 روغن موتور 4/5 لیتری 16000 آرتین کارتن 6 عددی
9 SL-10w40 روغن موتور 4 لیتری نیمه سنتیک 16000 آرتین کارتن 6 عددی
10 ضد یخ 2/5 لیتری آرتین کارتن 8 عددی
11 ضد یخ 4 لیتری آرتین کارتن 6 عددی
12 ضد یخ 20 لیتری آرتین کارتن 1 عددی
13 GL4 واسکازین 1 لیتری 90-85 آرتین کارتن 20 عددی
14 GL4 واسکازین 1 لیتری 80-75 آرتین کارتن 20 عددی
15 ATF روغن هیدرولیک 1 لیتری آرتین کارتن 20 عددی
16 روغن موتور 4 لیتری 25000 آرتین کارتن 6 عددی
17 روغن موتور 1 لیتری 25000 آرتین کارتن 20 عددی


LocoMobil
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای صنایع فیلترسازی لوکومبیل محفوظ می باشد
LocoMobil Filter - Copyright © 2017 EMail Instagram