رضا محمد حسینی . مدیریت مجموعه صنایع فیلترسازی لوکومبیل

  تولید ملی . حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی


رضا محمد حسینی با تاكید بر ضرورت هوشمندسازی تولید و هدفمندكردن سیاست های حمایتی از آن گفت: برای حمایت از تولید ملی، كار و سرمایه ایرانی باید مكانیزم های سنتی تولید را دگرگون كرد.
وی با اشاره به نامگذاری سال های اخیر در حوزه ی اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: تحقق منویات مقام معظم رهبری پیش شرط هایی دارد كه از جمله آن تغییر در مكانیزم های سنتی موجود در تولید كشور است.
ایشان افزود: در این میان برای حفظ و صیانت از تولید كشور، شایسته است نظام های سنتی مدیریت تولید، مورد بازنگری قرار گرفته و زمینه تحول در عرصه تولید و تجارت در كشور بیش از گذشته فراهم شود.
وی تصریح كرد: از جمله شاخصه های این تحول در نظام های جدید حمایت و مدیریت تولید كه می تواند منجر به تقویت مزیت رقابتی شده و برای كشور ارزش زا باشند، نوآوری در محصولات و تولیدات داخلی در كنار سرعت در پاسخگویی به نیاز بازارهای داخلی و خارجی است.
رضا محمد حسینی با تاكید بر ضرورت انعطاف پذیری و یكپارچگی امر تولید و تجارت خاطرنشان كرد: باید بر مبنای تقسیم كار ملی، زمینه هدفمندسازی و هوشمندسازی سیاست های هدایتی و حمایتی تولید را فراهم ساخت و با ایجاد زمینه مناسب برای توسعه دانش بومی و ارتقای توانمندی های فناوری، عملیاتی و بازاریابی به كسب مزیت های رقابتی پایدار و خلق ارزش برای كشور در بازارهای داخلی و خارجی پرداخت.


LocoMobil
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای صنایع فیلترسازی لوکومبیل محفوظ می باشد
LocoMobil Filter - Copyright © 2017 EMail Instagram