همه چیز درباره فیلتر روغن خودرووظیفه فیلتر روغن خیلی ساده است. باید ناخالصی های روغن موتور و براده های فلزی که از موتور جدا می شوند را بگیرد. اما روش ساخت حساسی دارد.
روغن از داخل فیلتر روغن به موتور پمپاژ می شود و اگر فیلتر کیفیت مناسبی نداشته باشد، یا کثیف باشد نمی تواند روغن را به مقدار کافی و راحت از خود عبور داده و در دورهای بالا، روغن به موتور نرسیده و استهلاک موتور را به شدت افزایش می دهد. این موضوع باعث می شود بعد از مدتی ضریب کمپرس موتور به دلیل خوردگی پیستون ها کم شده و در نهایت موتور بسوزد.
بعضی از تعویض روغنی ها پیشنهاد می کنند که هر دو بار روغن، یکبار فیلتر روغن عوض شود که این کار اشتباه است. زیرا فیلتر، ناخالصی های روغن اول را گرفته و دیگر نمی تواند روغن را تصفیه کند. همچنین فیلتری که منافذش پر شده باشد، دیگر نمی تواند به مقدار کافی روغن را از خود عبور دهد.
مورد بعدی مربوط می شود به فیلتر های تقلبی که به صورت زیر پله ای و کارگاهی تولید می شوند. کاغذ این نوع فیلترها بسیار بی کیفیت بوده که یا روغن را به خوبی از خود عبور نمی دهد یا نمی تواند ناخالصی های بسیار ریز و نانومتری روغن را بگیرد. حتی در مواردی، کاغد فیلتر روغن بعد از مدتی کارکرد به دلیل گرما و فشار زیاد روغن، داخل روغن موتور حل شده و باعث ایجاد آسیب جدی و سوختن موتور می شود.

  نکته مهم اینکه
فیلتر تقلبی و بی کیفیت به صورت کارخانه ای و تولید انبوه نیست. افراد سودجو، فیلتر روغن های استفاده شده را از تعویض روغنی ها جمع آوری نموده و سپس به صورت کارگاهی کاغذ داخل آن را تعوض و به جای فیلتر نو می فروشند.
لذا در هنگام خرید فیلتر روغن، دقت نمائید بدنه فیلتر چرب و روغنی نبوده و بسته بندی مناسبی داشته باشد.


LocoMobil
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای صنایع فیلترسازی لوکومبیل محفوظ می باشد
LocoMobil Filter - Copyright © 2017 EMail Instagram