گواهینامه ISO 9001-2015

  مزایای دریافت گواهینامه ISO 9001-2015


اخذ گواهینامه ISO 9001-2015 باعث می شود تمامی اهداف تجاری و کاری هر سازمانی در پناه تحقق حفظ مدیریت کیفیت در صنعت خودرو سازی قرار گیرد و حتی شرایط این گواهینامه باعث می شود به صورت عام المنفعه تمامی ذینفعان با یکدیگر مشارکت کنند و یک هدف کلی برای همه سازمانهای در حال فعالیت بوجود بیاید.

این گواهینامه به صورت یک سری اصول ملی و بین المللی می باشد و با دیگر استانداردهای سیستم های مدیریتی قابلیت انطباق دارد.
LocoMobil
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای صنایع فیلترسازی لوکومبیل محفوظ می باشد
LocoMobil Filter - Copyright © 2017 EMail Instagram